Konserwatorium w Lipsku

Kiedy mój bohater Jens studiował w Lipskim Konserwatorium Muzycznym w latach osiemdziesiątych XIX wieku, szkoła uważana była za jeden z największych i najdoskonalszych ośrodków studiów muzycznych w Europie. Konserwatorium zostało założone w 1843 przez znanego niemieckiego kompozytora i dyrygenta orkiestry w Lipsku, Felixa Mendelssohna Bartholdy’ego (widocznego na portrecie powyżej) i jest najstarszą tego typu instytucją w Niemczech.

Muzycy lipskiej orkiestry byli zobowiązani do pełnienia roli wykładowców szkoły. Tradycja ta kultywowana była nieprzerwanie aż do zjednoczenia Niemiec w 1990 roku.

Edvard Grieg (na zdjęciu powyżej) uczęszczał do konserwatorium w Lipsku w latach 1859-1862 i nie znosił konserwatywnej atmosfery szkoły, która zapatrzona była wyłącznie w muzyczną przeszłość. On dla odmiany wolał szukać inspiracji u współczesnych mistrzów, takich jak Chopin, Wagner czy Schumann – rewolucyjnych kompozytorów epoki romantyzmu. Otrzymał jednak w murach tej uczelni imponujące wykształcenie – lekcje fortepianu pobierał u Ignaza Moschelesa, który osobiście znał Beethovena i Mendelssohna. Jako kompozytor kształcił się pod kierunkiem wyśmienitego, choć dziś już zapomnianego kompozytora i dyrygenta Carla Reineckego. Mimo że nie cenił czasu spędzonego w Konserwatorium, w jego przyszłych utworach widać wyraźne wpływy niemieckiego romantyzmu, z którym zetknął się właśnie w czasie studiów w Lipsku.

Wśród innych znanych absolwentów Konserwatorium z tamtego czasu znajdują się między innymi angielski kompozytor, Frederick Delius, który czerpał wyraźną inspirację z prac Griega, oraz urodzony w Niemczech amerykański kompozytor, Herman Berlinski.

W 1887 r. szkoła przeniosła się pod adres Grassistraße 8 do „muzycznej dzielnicy” Lipska, na południowy zachód od centrum miasta.

W „Siostrze burzy” wnuk Jensa, Pip, uczęszczał do Konserwatorium Lipskiego w latach 1936-37, kiedy w Niemczech wraz z ruchem nazistowskim nasilały się nastroje antysemickie. Stojący przed Konserwatorium pomnik Mendelssohna został usunięty i zniszczony ze względu na żydowskie pochodzenie tego kompozytora. Jak uważał narodowo-socjalistyczny burmistrz Lipska, Haake, Mendelssohn „nie mógł być przedstawiany jako godny reprezentant niemieckiego miasta muzycznego”.

Konserwatorium zostało zamknięte na czas II wojny światowej.

Nazwa szkoły zmieniała się wielokrotnie od czasu jej powstania. Obecnie jest to Uniwersytet Muzyczny i Teatralny w Lipsku. Muzyka to nieodzowny element kultury tego miasta i życia jego mieszkańców. Współczesny Lipsk jest miejscem eksperymentowania z nowymi formami muzyki, niezmiennie jednak celebruje się tu także wielkich kompozytorów klasycznych.

Prawdziwe historie, które posłużyły autorce za inspirację.